Co to jest przemoc?Co to jest przemoc?

Spróbuję pokrótce i prosto zdefiniować czym jest przemoc (w rodzinie).


Przemoc to zamierzone działanie lub zaniechanie wymaganego działania jednej osoby wobec drugiej.


Wykorzystując przewagę sił jedna osoba narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby, powodując jednocześnie cierpienia i szkody.


O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

  • Jest to zamierzone działanie lub zaniechanie wymaganego działania

  • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą

  • Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

  • Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.


Jakie mamy rodzaje przemocy?

  • Fizyczna – związana z naruszaniem nietykalności fizycznej.

  • Psychiczna – związana z naruszenie godności osobistej.

  • Seksualna - naruszenie intymności, często występuje razem z przemocą fizyczną

  • Ekonomiczna - naruszenie własności.

  • Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, jest również uznawane za formę przemocy ekonomicznej

Tutaj możesz sprawdzić listę miejsc, w których uzyskasz pomoc.3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie