Przemoc, a seksPrzemoc, a seks

Pewne „sławetne” środowiska w naszym kraju promują patriarchalny model rodziny. To model, w którym kobiecie odbiera się decyzyjność i sprawczość. Przez ułudę cnót niewieścich wymagających ochrony usiłuje się zepchnąć kobiety do pozycji bez wyjścia.


Pamiętajmy – przemoc, to nie tylko agresja. Przemocą jest każda sytuacja, w której jednostka wykorzystuje swoją przewagę nad inną jednostką.

Seks z jednej strony powinien być źródłem bliskości, czułości, spełnienia erotycznego, ale z drugiej może stać się przestrzenią, w której dochodzi do przemocy.

Przeglądając comiesięczne raporty Niebieskiej Linii w zakresie zgłaszalności przemocy mam nieodparte wrażenie, że przemoc seksualna jest niedoszacowana.

Najczęściej zgłaszana jest przemoc fizyczna i psychiczna, następnie ekonomiczna, na końcu seksualna. Najprawdopodobniej wynika to z niewiedzy i poczucia wstydu. Pokutuje przeświadczenie, że zmuszenie do seksu przez partnera, to nie gwałt, „żony zgwałcić nie można” lub „jak wzięła pieniądze, to wszystko mi wolno”. Poniżenie związane z poczuciem wstydu w parze z niedostateczną wiedzą są przyczyną ukrywania wielu dramatów.


Dla przypomnienia.

Zajrzyj do tego posta.

Znajdziesz tam wykaz ośrodków pomocowych podzielonych na województwa. To miejsca, gdzie możesz zgłosić przemoc i uzyskać pomoc.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie